Sivuja päivitetty

17.2. 2024 kello 14.

Halutessasi lisätietoja retkistämme, ota yhteyttä:
+358-400 385 690
asb-lehti@agility.inet.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:208561 kpl

_00_fsrya_ots_2.jpg

Seuraavassa on koosteena joitakin yleisiä neuvoja koskien moottoripyörien ryhmässä ajamista. Näitä ohjeita laadittaessa on käytetty Bajahill.netin, MC Marskin ja Gospel Ridersin ohjeita. Lisäksi osa ohjeista on aikaisempien ulkomaan Foto- ja Motosafareiden ryhmäajoissa saatuja käytännön kokemuksia.

1. Lähtö aina täydellä tankilla

Moottoripyöräilijät sopivat yleensä tapaamis- eli lähtöpaikaksi jonkun huoltoaseman siksi, että osittainkin vajaat tankit täytetään.

Tule siis aina vähintään 15 minuuttia ennen sovittua lähtöaikaa tapaamispaikalle ehtiäksesi täyttää pyöräsi tankin piripintaan. Muista myös käydä WC:ssä.

Keskikokoisen moottoripyörän/skootterin täydellä tankilla voidaan ajaa noin 200-250 km, matka-ajoon tarkoitetuilla pyörillä isommista polttoainesäiliöistä johtuen enemmän.

 

_01_fsrya_ta.png

Huom.  Muistathan, että ryhmässä ajettaessa tankkaat pyöräsi aina samalla kertaa muiden kanssa. Näin siitäkin huolimatta, vakka tankissasi olisikin vielä polttoainetta jäljellä.  Silloin muiden ei tarvitse pysähtyä tankille kun sinulta loppuu polttoaine.  

Foto- ja Motootosafareilla tankkaustauot ovat yleensä 150-200 kilometrin välein.

_009_FS-OSE_TAN_400.jpg

2. Lähtöaika_02_fsrya_lv.png

Jos sinulla on erikoistoiveita vauhdin tai tankkausvälien suhteen, tai aiot poistua ryhmästä ennen määränpäätä, kerro tästä ryhmän vetäjälle (Road Captain) ennen starttia.

Lähtö aamulla kello 8 tarkoittaa sitä, että pyörät ja ajajat ovat täysin lähtövalmiina ja ryhmittyneenä ennalta sovittuun ajojärjestykseen kello 8:00, jolloin pyörät käynnistetään. Mattimyöhäisten odottelu täysissä ajokamppeissa ei tunnu kenestäkään mukavalta.

Huom. Rauhoittaaksemme aamulähdon ja välttääksemme turhaa kiirettä, Fotosafareilla ei ole lupa käynnistää pyöriä aamun ensimmäisessä startissa sovittua aikaisemmin.

 

3. Road Captain

Yleensä Road Captainina (RC) toimii kokenein ryhmäajoa harrastanut tai siihen koulutuksen saanut henkilö.  Usein myös RC:na voi toimia ajon suunnittelija, joka ajaa ykköspyöränä vastaten samalla navigoinnista.

RC:n ohjeita ja määräyksiä tulee kaikkien ehdottomasti noudattaa. Kysymys on koko ryhmän turvallisuudesta, eikä siitä voida tippaakaan tinkiä!

_03_fsrya_rc.png

4. Käsimerkit

Ennen lähtöä käydään läpi tarvittavista käsimerkit. Motoristit käyttävät pääsääntöisesti neljää vasemmalla kädellä annettavaa merkkiä, jotka jokaisen tulee hallita. Jokainen ryhmässä toistaa aina näkemänsä käsimerkin.

 

”Käynnistäkää moottorit!”

Tämän käskyn antaa Road Captain, joka oman koneensa käynnistettyään pyörittää vasenta kättään ja rannettaan päänsä yläpuolella.

Muut käsimerkit antaa pääsääntöisesti ensimmäisenä ajava eli ykköspyörä. Kaikki käsimerkit toistetaan aina taaksepäin. Eteenpäin käsimerkkien näkyminen etenkin liikkeellä oltaessa on hankalampaa.

Kun moottorit on käynnistetty, ykköspyörä varmistaa, että ajajat ja pyörät ovat sijoittuneet sovittuun järjestykseen ja ovat lähtövalmiita.

_04_fsrya_km1.png

”Liikkeelle!” tai ”Lisää vauhtia!”.

Ykköspyörän kuljettaja antaa liikkeellelähtökäskyn nostamalla vasenta kättään edestakaisin päänsä yläpuolella.

Ajon aikana kuka tahansa voi viestittää taaksepäin antamalla (samaa käsimerkkiä käyttäen) ”Lisää vauhtia!”-kehotuksen, mikäli jono alkaa venyä tarpeettoman pitkäksi.

On kuitenkin muistettava, että ryhmäajossa noudatetaan enimmäisnopeusrajoituksia.

_05_fsrya_km2.png

_06_fsrya_km3.png

”Hiljennä – varo!”

Tämä käsimerkki annetaan heiluttamalla vasenta kättä ylös – alas vyötäröstä alaspäin kämmen ojennettuna ja kämmenpohja maata kohti.

Merkillä ilmoitetaan taaksepäin muun muassa, että ajat liian lähellä.

Merkillä voidaan myös ilmoittaa liikenne-esteestä tai muusta ns. rysästä”, eli: hidastetaan vauhtia – ollaan erityisen tarkkana.

”Seis!” tai ”Odotetaan tässä!”

Tämä käsimerkki annetaan viemällä vasen suoraksi käsi vyötärön alapuolelle ja sormet harallaan ja kämmenpohja taaksepäin osoittaen.

 Merkkiä käytetään esimerkiksi silloin, kun ryhmä pysähtyy parijonoon eli rinnakkain liikennevaloihin ja halutaan päästää valojen vaihtuessa viereisen kaistan ajoneuvot edelle.

_07_fsrya_km4.png

Muunlaiset merkit

Ennen ajoa sovitaan myös mahdollisista muista epävirallisimmista mutta helposti ymmärrettävistä käsimerkeistä.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi milloin ja minkälaisin merkein siirrytään lomittaisesta ajomuodostelmasta jonomuodostelmaan tai päinvastoin (ks. jäljempänä ajomuodostelmat).

Yksi Fotosafareilla köytetty vakiokäsimerkki on kuvan mukainen ”tauolle!”-ilmoitus, mikä ei enempiä selityksiä kaipaa.

_08_fsrya_tau5.png

 

5. Ajojärjestys ja ajomuodostelmat

Ennen lähtöä sovitaan ajojärjestyksestä, eli kuka ajaa ykkösenä jne. kuka ajaa viimeisenä eli toimii jälkipään valvojana.

Ajotapoja ovat:

* ryhmäajo lomittaisessa muodostelmassa tai

* ryhmäajo jonomuodostelmassa.

On hyvä muistaa, että ryhmäajossa piilee monia vaaratekijöitä, mistä johtuen jokaisen on seurattava tarkasti niin edessä kuin takanakin tulevaa liikennettä.

Turvavälit on aina pidettävä riittävinä (ks. jäljempänä).

Ajon aikana ajojärjestystä ei tule muuttaa paitsi, jos joku poistuu muodostelmasta, jolloin reikä paikataan saman tien.

Letkan muita pyöriä ei saa ohitella.

6. Lomittainen muodostelma

(viereisesä kuvassa)

Ryhmäajoa lomittaisessa muodostelmassa toteutetaan sellaisilla teillä, joissa on esteetön näkyvyys pääsääntöisesti vähintään 200-300 metrin päähän ja tien leveys on niin riittävä, ettei vastaantuleva liikenne aiheuta vaaraa.

Tämä ajotavan tarkoituksena on, että sekä edessä että takana tuleva muu liikenne havaitsee muodostelman pituuden ja pyörien määrän paremmin.

Lisäksi tällaisessa muodostelmassa ajava näkee ryhmän pyörät mahdollisimman hyvin sekä eteen että taaksepäin.

Lomittaisessa muodostelmassa ryhmän ensimmäinen, kolmas, viides (jne.) pyörä ajaa lähempänä tien keskiviivaa, kun vastaavasti toinen, neljäs jne. pyörä ajaa lähempänä tien oikeata reunaa kuten kuvassa .

_09_fsrya_suo.png

7. Jonomuodostelma

(Viereisessä kuvassa)

Jonomuodostelmaan siirrytään mutkaisemmilla tai kapeimmilla teillä ja jos yhtäjaksoinen näkyvyys on pääsääntöisesti alle 300 metriä.

Tavoitteena on, että jokainen voi valita sellaisen ajolinjan, jossa näkyvyys eteenpäin - ajettavaan suuntaan - on mahdollisimmat suuri.

Turvavälit on myös pyrittävä tällöin pitämään mahdollisimman isoina.

 

 

8. Turvaväleistä

Eri moottoripyöräkerhot suosittelevat pyörien väliseksi etäisyydeksi niin lomittaisessa kuin jonomuodostelmassakin ajettaessa:

a) kaupunki- ja taajamanopeuksilla puolta nopeusmittarin näyttämästä. Jos sallittu ajonopeus on vaikka 60 km/h, jokaisen pyörän välimatkan tulee olla vähintään 30 metriä siitäkin huolimatta, että ne ajavat ajokaistan eri reunoilla.

b) Jos nopeus on enemmän kuin 80 km/h, pyörien välinen etäisyys tulisi olla sama kuin nopeusmittarin näyttö. Esimerkiksi satasen nopeudella kuuden pyörän letkan pituus on noin 600 metriä.

 

9. Ohitukset

Ajettaessa lomittaisessa tai jonomuodostelmassa ohitusmahdollisuus muille nopeammin ajaville tienkäyttäjille on annettava pääsääntöisesti turvavälejä kasvattamalla ajonopeutta hidastamalla. Lomittaista muodostelma ei tulisi rikkoa esimerkiksi niin, että lähempänä keskiviivaa  ajavat  siirtyvät ohituksen helpottamiseksi ajoradan vasemmalle puolelle jonomuodostelmaan.

 

Ryhmän lähtiessä ohittamaan hitaampaa ajoneuvoa ohitukset tapahtuvat aina ajojärjestyksessä. Ohitettuasi anna riittävästi ”hanaa”, jotta myös takanasi ohittavalle jää tarpeeksi tilaa siirtyä paluukaistalle.

10. Kääntymiset

Varoita käännöksistä takana tulevia ryhmän jäseniä käyttämällä vilkkuja aina riittävän ajoissa. Etenkin isompien kaupunkien läpi ajettaessa huolehdi, että edellisiin valoihin pysähtymään joutuneet näkevät kääntymisesi. Kokenut keulamies kokoaa useimpiin eri valoihin hajonneen ryhmän sopivassa paikassa uudestaan samaan nippuun.

Silloin, kun edessä on kiertoliittymä, tai päätieltä ollaan kääntymässä sivutielle, esimerkiksi moottori- tai moottoriliikennetieltä erkanemiskaistalle, Fotosafareilla on voimassa ns. kahden kilometrin sääntö. Silloin keulamies ei saa enää oihittaa edellä meneviä ajoneuvoja, kun kääntymiseen on matkaa  alle kaksi (2) kilometriä. MP-navigaattorit varoittavat kiertoliitrtymistä tai tällaisista käännöksistä kaksi kilometriä ennen käännöstä tai kiertoliittymää.

_10_fsrya_mut.png

11. Ryhmittyminen parijonoon

Pysähdyttäessä liikennevaloihin, tasoristeykseen tai vastaavaan lomittainen tai jonomuodostelma tiivistyy parijonoksi edellyttäen, että kaista on riittävän leveä. Pysähdyksen jälkeen liikkeellelähtö tapahtuu samassa järjestyksessä kuin ajojärjestyskin on. Parijonossa (rinnakakin)voidaan valojen vaihtuessa ajaa erityistä varovaisuutta noudattaen vielä risteyksen ylitse, mutta sen jälkeen on palattava välittömästi joko lomittaiseen tai jonomuodostelmaan.  Muulloin parijonossa (rinnakkain)  ajetaan vain paraateissa yms. näytösajoissa, mutta ei koskaan Fotosafareilla.

12. Eksymiset ja pyörien rikkoutumiset

Usein käy niin, että yksi ajaja  tai osa ryhmästä jää muun joukon jälkeen ja ajavat harhaan. Näin käy usein erityisesti kaupungeissa ajettaessa. Tästä syystä Motosafareiden osallistumisehdoissa on ehdoton  vaatimus, että kaikissa pyörissä tulee olla oikea MP-navigaattori. Lisäksi jokaisen on syytä ottaa mukaan karttoja.

Myös pyörärikot saattavat aiheuttaa myöhästymisten lisäksi ongelmia. Ennen matkalle lähtöä ryhmän tulee sopia pelisäännöt tällaisten tapausten varalle.

Pyörärikkojen ja onnettomuuksien sattuessa osallistumisehdoissa [klikkaa] on kerrottu lisää sekä  Fotosafarin että retkelle osallistuvien ryhmäläisten vastuista.

Turvallisia ajoja!

_11_fsrya_paj.png