Sivuja päivitetty

17.2. 2024 kello 14.

Halutessasi lisätietoja retkistämme, ota yhteyttä:
+358-400 385 690
asb-lehti@agility.inet.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:233305 kpl

_000_fs-ohje2.jpg

Fotosafari sekä Motosafari ovat ASB-Lehden aputoiminimiä. ASB-Lehti ei ei ole Valmismatkalain tarkoittama matkatoimisto, joten sitä eivät koske miltään osin tässä laissa määritellyt vastuut ja velvoitteet. 

Osallistumisehdot

Hyvä tietää kun tulet safareillemme

Kaikki toteutetut retkemme muutamia eri alojen messumatkoja lukuunottamatta ovat olleet moottoripyörillä eri puolille Eurooppaa toteutettuja valokuvaus painotteisia retkiä.

Näitä matkoja varten on ASB-Lehti työryhmineen suunnitellut osallistujien puolesta retket, suorittanut keskitetysti yhdessä sovitut majoitusvaraukset sekä maksanut ennakkoon mahdolliset laivalippujen tai lentojen ja varausmaksut. Kaikki tällaiset maksut on laskutettu mukaan ilmoittautuneilta täysin nettomääräisenä ilman järjestely- tai välityspalkkioita.

_02_fs-ohje.jpg

Edellä olevasta johtuen:

1. Vastuu ennalta ilmoitetuista tiedoista. Kukin osallistuja osallistuu matkalle aina täysin omalla vastuullaan. Ajoreitit, laiva-,lautta- ja lentomatkat, hotellitiedot sekä arviot moottoritie- ja polttoainekuluista on julkaistu etukäteen kutakin retkeä varten laaditussa matkasuunnitelmassa eli käsikirjoituksessa. 

Ilmoittautuneen edellytetään perehtyvän kaikkiin matkaan liittyviin suunnitelmiin ja sen käsikirjoitukseen riittävän tarkoin ennen sitoutumistaan mukaan.

2. Vastuu osallistujista ja ennalta varatuista kohteista. ASB-Lehti, safarin työryhmä tai retken muut osallistujat eivät ota mitään vastuuta yksittäistä tai useampaa osallistujaa kohdanneista mahdollisista onnettomuuksista, teknisistä ongelmista tai sairauksista ennen retken alkua, sen aikana tai jälkeen.

ASB-Lehti ei  ota vastuuta hotelleja tai majoitustiloja koskevista reklamaatioista, koska majoitustiedot on ilmoitettu mukaan lähtijöille etukäteen.

Sama koskee laiva- ja lautta- tai lentoaikataulujen mahdollisista muutoksia tai näiden kulkuvälineiden aikatauluista myöhästymisiä.

 3. Vakuutukset ja vahingot.  Osallistujalla tulee itsellään olla riittävän kattavat vakuutukset, mitkä koskevat henkilö- ja matkatavaravakuutuksia sekä moottoripyörää. Huomioi se, että joissakin maissa vaaditaan Suomen vakuutusmääräyksistä poikkeavia vakuutuksia


N_03b-fs-ohje.jpg

N_02_YHD_U.jpg

Kalustovaatimukset ja ajonopeudet

4 a. Moottoripyöristä.  Osallistujilta edellytetään riittävän ajokokemuksen lisäksi Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuville Motosafareille vähintään 600 cm3 kokoista moottoripyörää pysyäkseen muun ryhmän ajorytmissä. Päiväetapit voivat vaihdella  näillä retkillä 400 - 850 kilometrin välillä.

Pohjoismaihin sekä Viroon tehtävillä Fotosafareilla, joiden päivämatkat ovat alle 400 km, moottoripyörän nimelliskoon tulee olla vähintään 300 cm3.

4 b. Ajonopeudet. Retkillämme noudatamme sallittuja nopeuksia.
Emme siis aja yli- emmekä alinopeuksia.
Emme saa myöskään hidastaa muuta liikennettä.
Edellä olevat pyörien moottoreiden vähimmäiskokovaatimukset mahdollistavat ryhmän joustavan liikennöimisen ja koossapysymisen myös ruuhkaisilla teillä.

Kaikkien eri safareiden päiväkohtaiset ajomatkat on ilmoitettu tarkasti etukäteen kunkin retken käsikirjoituksessa.

Moottoripyörien huolloista

5. Moottoriyörien tulee olla huollettuja ja varustettuja niin. että kestävät suunnitellun retken (renkaat, jarrulevyt, öljynvaihdot jne.).

Ulkomaille suuntautuvilla yli viikon kestävillä Motosafareilla on aikatauluihin varattu vähintään yksi  vapaapäivä erilaisia huoltoja varten.

Navigointi

6.  MP-Navigaattori (GPS) on välttämättön!  jokaisessa Motosafarille osallistuvassa moottoripyörässä olla vakio- tai lisävarusteena säänkestävä MP-navigaattori (GPS). Laitteen tulee olla toimintakuntoinen ja  päivitetty uusilla kartoilla. Osallistujan tulee myös osata hallita sen perustoiminnot.

Navigaattorin tulee olla sijoitettuna pyörässä niin, että sen seuraaminen on turvallista koko ajan ajon aikana, myös kaupunkiliikenteessä. Navigaattorin ohjeiden tulee myös kuulua kypärään.

Tästä linkistä  (klikkaa) lisää navigoinnista Fotosafareilla sekä vihjeitä navigaattorin jälkiasennuksesta.
Ryhmäajo ja huomioliivi

7.  Ajaminen ryhmässä. Osallistuja sitoutuu noudattamaan ryhmässä ajettaessa moottoripyöräilyn ryhmäajosääntöjä (klikkaa), jotka retkelle nimetty  safarin vetäjä tai Road Captainin (RC) kertaa ennen matkan alkua. Kaikkia RC:n ohjeita ja määräyksiä ajonopeuksista ja turvaväleistä tulee ehdottomasti noudattaa.

8. Huomioliivi. Jokaisella Foto- tai Motosafarille  osallistuvalla  kuljettajalla ja matkustajalla tulee olla yllään ryhmässä ajettaessa  keltainen huomioliivi, tai ajoasuissaan vähintään 4 cm:n levyiset, keltaiset selän yli molemmin puolin rintaa yltävät huomioraidat. 

Vaihtoehtona hyväksytään myös  erilliset keltaiset, vähintään 4 cm:n  levyiset huomio-olkaimet.

Vahingot, pyöräviat ja eksymiset

9. Vahingon tai moottoririkon sattuessa. Ryhmässä kenelläkään ei ole velvoitetta auttaa toisiaan enempää kuin Tieliikennelaissa määritellään liikenneonnettomuuksien varotoimista, joten muuta apua ei pidä olettaa saavansa. Toki ongelmien ilmaantuessa hyvää yhteistä motoristihenkeä ei pidä unohtaa.

Osallistujan pyörän rikkoutuminen ei myöskään saa olla esteenä muun ryhmän matkan jatkamiselle.

_04a_fs-ohje.jpg

_05b_FS-ohje.jpg

_05c_FS-ohje.jpg

10. Yhteishengen rakentuminen.  Koska hotelli- ja ajo-olosuhteet saattavat muuttua yllättäen joko säiden, pyörän rikkoutumisen tai tietöiden johdosta, edellytetään osallistujalta hyvää paineensietokykyä kohdata vastoinkäymisiä.

Kaikkien mukanaolevien mieliala pysyy hankalissakin tilanteissa hyvänä kun muistat omalta osaltasi hyvän yhteishengen ja kohteliaisuuden merkityksen. Käyttäydy muita kohtaan kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan.

11. Safareiden  käsikirjoituksista. Osallistujilta edellytetään ennalta laaditun retken käsikirjoituksen eli kässärin ehdotonta hyväksymistä ja noudattamista. Kässäristä voidaan poiketa matkan aikana vain ryhmän yksimielisellä päätöksellä.

12. Maksuton peruutus. Vastikkeeton poisjäänti ulkomaan retkiltämme on mahdollista ilmoittamalla siitä  järjestelyvastuussa oleville henkilöille vähintään 30 päivää ennen matkan alkua. Mahdollisten ennakkoon hankittujen  laiva-, lento- tai muiden  lippujen peruutuksen varustamoilta jne ilmoittautunut hoitaa kuitenkin itse.


 

13. Alle 30 päivän peruutus. Mikäli ilmoittautuneen matka peruuntuu kokonaan tai osittain vähemmän kuin 30 päivää matkaan lähdöstä tai sen aikana, sitoutuu osallistuja huolehtimaan itse kaikista peruutustoimenpiteistä sekä poisjääntinsä johdosta muille mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. 

Korvattavia kustannuksia saattaa syntyä mm. muiden matkaan lähtijöiden majoitussuunnitelmien muutoksista

Matkan kustannustaso on pyritty optimoimaan järjestämällä majoitukset kahden hengen huoneisiin. Tästä syystä joko ASB-Lehti tai  jokainen mukaan lähtijä hankkii itse matka- ja majoituskaverin. Näin matkalaisia on aina pääsääntöisesti parillinen määrä.

Peruuntumisen sattuessa parin toinen osapuoli voi vielä päättää lähteekö hän omalla kustannuksellaan majoittumaan yhden hengen huoneeseen.

Mikäli osallistujan jo alkanut matka keskeytyy mistä syystä tahansa, vastaa asianomainen kaikista muulle ryhmälle aiheutivista mahdollisista kustannuksista.

N_05_C_HOK.jpg

14.  Tervetuloa mukaan. Jos harkitset mukaantuloa matkoillemme, niin muistathan, ettei Foto- tai Motosafareillamme  ole safarin vetäjäksi ilmoitetuttua kapteenia ja/tai perämiestä  lukuun ottamatta matkanjohtajia tai oppaita.  Vastuu on vain itselläsi. Ikävintä olisi muun ryhmän tai järjestäjän tehdä päätös siitä, että jonkun olisi irtauduttava matkaseurasta vain siitä syystä, että ei sopeudu joukkoon tai noudata osallistumisehtoja. Lue kohta 10. vielä kerran ajatuksen kanssa!

Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

Mikäli hyväksyt edellä olevat osallistujavaatimukset ja –ohjeet, odotamme ilmoittautumistasi mukaan retkillemme.

Ilmoittautumislomake (klikkaa tästä)

 _04b_FS-OHje.jpg